Irish Potatoes in Duplin County

Duplin County, NC
Irish Potatoes in Duplin County


Photo courtesy of UNC

This is a photo of Irish Potatoes in Duplin CountyBack to Duplin County Postcards & Old Photos

Back to Duplin County Page